Remembering Sunday

Azureru's Photoblog :P

Monthly Archives: Juni 2015

Kuta New Year

SONY DSC

SONY DSC

Many years ago